Odvoz na sběrné dvory - SERF

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Odvoz na sběrné dvory

SLUŽBY


Firma SEFR zajišťuje demontáž, stěhování a  odvoz nepotřebných věcí na sběrné dvory nebo skládky v Praze.

Sběrné dvory jsou bezplatně k dispozici občanům s trvalým pobytem v Praze. Trvalé bydliště musí občan osobně prokázat Občanským průkazem.
Zdarma mohou sběrné dvory využívat všichni občané s trvalým pobytem na území hlavního města, a to takto:
    Sběrné dvory hl. města Prahy mohou využít zdarma všichni občané s trvalým pobytem v hlavním městě.
    Sběrné dvory, které spravují jednotlivé městské části, mohou využít zdarma pouze občané dané městské části.
Ve sběrných dvorech mohou Pražané bezplatně odkládat vybrané druhy odpadů
objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti), elektroodpad, kovový odpad, dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně, suť z bytových úprav v množství do 1 m3 zdarma, papír, sklo, plasty, kartony a nebezpečné složky komunálního odpadu, včetně starých chladících zařízení. Zpoplatněno je pouze odložení pneumatik osobních vozidel (25 Kč za kus) a suti, pokud její objem přesáhne jeden metr krychlový.
Osoby, které neprokážou svůj trvalý pobyt na území hlavního města, a podnikatelé mohou sběrné dvory využívat pouze za úhradu, která kryje náklady na další využití nebo odstranění odpadu.
(Všechny druhy elektroodpadu přijímají také Pražské služby a.s. bezplatně od občanů hl. m. Prahy, živnostníků i firem se sídlem na území Prahy. Živnostníci a firmy mohou odevzdat elektroodpad v omezeném množství nebo dle dohody).
Za úhradu mohou sběrné dvory využívat podnikatelé, firmy a osoby, které neprokážou svůj trvalý pobyt na území hlavního města. Tato úhrada kryje náklady na další využití nebo odstranění odpadu.
Ceník sběrných dvorů je k nahlédnutí na jednotlivých sběrných dvorech.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky